VERTROUWENSPERSOON

Steeds vaker stellen organisaties externe vertrouwenspersonen aan. Het werk van de vertrouwenspersoon is een specialisme, niet iets wat je er zo maar even bij doet. Het gaat meestal om ingewikkelde situaties en tegenstrijdige belangen. Vaak bevinden medewerkers zich in kwetsbare situaties en soms staan reputaties en loopbanen op het spel.

Wij zijn voor uw organisatie zowel de vertrouwenspersoon ’ongewenste omgangsvormen’ als de vertrouwenspersoon 'integriteit'.

De vertrouwenspersonen van Buro Vertrouwenspersonen staan voor zorgvuldige begeleiding en afhandeling van meldingen en klachten. Medewerkers of ouders/verzorgers en leerlingen die ongewenst gedrag en integriteitschendingen melden, ondersteunen wij bij het oplossen van de klachten, als het kan in de informele sfeer en waar nodig langs formele weg.

Wij bieden zorgvuldigheid, objectiviteit en vertrouwelijkheid en handelen meldingen adequaat af zodat ongewenst gedrag stopt en escalatie voorkomen wordt.

Onze vertrouwenspersonen zijn betrokken bij de organisatie en zijn tegelijk onafhankelijk omdat ze er niet aan verbonden zijn.

Wij vervangen uw interne vertrouwenspersoon bij ziekte of vakantie en ondersteunen hen bij lastige meldingen.

Het Team


DESKUNDIG
INTEGER
BETROKKEN
ONAFHANKELIJK