ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

"Bij ons komt dat niet voor." Dat horen wij vaak wanneer we in gesprek zijn met organisaties over sociale veiligheid. Wij weten dat de werkelijkheid anders is.

"Geintjes moeten kunnen," maar als gedrag van een collega niet als geintje ervaren wordt is er sprake van grensoverschrijdend gedrag.

Uit onderzoek van TNO blijkt dat 10% van alle werknemers in Nederland één of meerdere keren gepest wordt en dat 1,4 % van de beroepsbevolking structureel gepest wordt.

De Arbo-wet vraagt elke werkgever beleid te voeren om pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en werkdruk te voorkomen. Een goed beleid draagt bij aan werkplezier en goede prestaties. Mensen die structureel gepest worden verzuimen drie keer meer.

Onze vertrouwenspersoon is er voor opvang en ondersteuning van uw medewerkers wanneer zij te maken krijgen met ongewenst gedrag.

Wilt u weten of uw bedrijf het beleid voldoende op orde heeft? Vraag ons om advies.

DESKUNDIG
INTEGER
BETROKKEN
ONAFHANKELIJK