ONDERZOEK

Buro Vertrouwenspersonen doet onderzoek. Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden.

Een onderzoek is maatwerk en wordt in nauw overleg met de opdrachtgever vorm gegeven en uitgevoerd. Vraag naar de mogelijkheden.

Onderzoek bij uitdiensttreding medewerkers. Exit Interviews

Vertrekkende werknemers zijn bij uitstek informatieverstrekkers. Door hen te interviewen krijgt u een goed beeld van het gedrag van uw medewerkers en leidinggevenden, u krijgt een beeld waarom uw medewerkers vertrekken en er wordt duidelijk welk ongewenst gedrag er in uw organisatie speelt zodat u maatregelen kunt nemen. Ook als u een cultuurverandering in uw organisatie wilt, een positieve impuls wilt geven aan de gedragsnormen van uw medewerkers, is het goed te weten wat er speelt.

Buro vertrouwenspersonen stuurt een enquête (op maat gemaakt in overleg met de organisatie) naar medewerkers die uit dienst treden of nodigt hen uit voor een interview. Tevens bieden wij medewerkers die uit dienst gaan de gelegenheid een en ander toe te lichten in een gesprek. Wij maken jaarlijks, of indien wenselijk vaker, een onherleidbare rapportage van de resultaten met daarin aanbevelingen en presenteren die aan directie, HR en/of ondernemingsraad.

Onderzoek sociale veiligheid. Cultuuronderzoek.

U weet dat er ongewenst gedrag plaatsvindt op een afdeling. U wilt weten wat er speelt en er is onderzoek nodig. U hebt signalen gekregen van medewerkers, de prestaties van medewerkers zijn onder gemiddeld, de arbodienst laat weten dat medewerkers problemen melden, het ziekteverzuim of het verloop onder personeel is hoog, de naam van een leidinggevende valt wel vaak in negatieve zin of er is een incident geweest.

Buro Vertrouwenspersonen formuleert samen met u de onderzoeksvraag en bepaalt samen met u de vorm zodat er een onderzoek op maat plaats vindt. Het kan gaan om schriftelijk enquêtes of om interviews met alle medewerkers of alleen met sleutelfiguren.
Wij doen onderzoek naar ongewenst gedrag in uw team of op een afdeling en maken een rapportage met bevindingen en bespreken die met u. Op basis daarvan kunt u maatregelen nemen.

Cliënttevredenheidsonderzoek

U wilt weten hoe uw cliënten de dienstverlening of zorg ervaren. U moet een rapportage leveren voor de zorgverzekeraar of een andere partij waaraan u verantwoording moet afleggen. Of u wilt uw dienstverlening verbeteren en wilt input van uw cliënten. Middels een (telefonische) enquête worden cliënten gevraagd naar hun ervaringen. Het onderzoek kan eenmalig, periodiek of op een specifiek moment (bijvoorbeeld aan het eind van een behandeltraject).

Buro vertrouwenspersonen stelt in overleg met u de enquêtes of interviews op (maatwerk). Zij neemt de enquêtes af en maakt een rapportage met bevindingen. De rapportage en de bevindingen worden met u of indien wenselijk met uw cliënten, de cliëntenraad of andere stakeholders besproken.

Onderzoek naar beleid PSA

U wilt weten welke acties nodig zijn om uw beleid PSA (psychosociale arbeidsbelasting), ongewenste omgangsvormen en werkdruk goed op orde te brengen. U wilt een goed werkgever zijn en wilt dat uw beleid voldoet aan de eisen van de inspectie SZW (BIM- Basisinspectiemodule Ongewenste Omgangsvormen inclusief arbeidsdiscriminatie). Er is een onderzoek nodig.

Buro vertrouwenspersonen doet een intake om te bepalen wat er onderzocht moet worden en verzamelt reeds aanwezige documenten. Wij doen interviews met relevante personen zoals leidinggevenden, vertrouwenspersoon en HR en maken een rapportage met aanbevelingen.

DESKUNDIG
INTEGER
BETROKKEN
ONAFHANKELIJK