ONDERWIJS

Het werken aan sociale veiligheid binnen scholen is sinds 1 augustus 2015 wettelijk verplicht.

Op veel scholen zijn hier al protocollen en draaiboeken voor, maar de vertaling naar het dagelijks handelen is nog niet zo eenvoudig, dat is 'maatwerk'.

Wilt u ondersteuning bij het maken van beleid en de vertaling van dat beleid in de praktijk? Wij helpen u graag.

Wij trainen uw interne vertrouwenspersonen/contactpersonen zodat zij toegerust zijn op hun vaak moeilijke taak. Wij verzorgen nascholingen en intervisie.

Hebt u nog geen (externe) vertrouwenspersoon voor uw school? De ervaren vertrouwenspersonen van Buro Vertrouwenspersonen willen die rol graag voor u vervullen.

DESKUNDIG
INTEGER
BETROKKEN
ONAFHANKELIJK