KLACHTENFUNCTIONARIS

Per 1 januari 2017 moet elke zorginstelling een klachtenfunctionaris aanstellen, een klachtregeling hebben en aangesloten zijn bij een geschillencommissie. Dit komt voort uit de Wkkgz (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). De wetgever wil dat cliënten laagdrempelig hun onvrede kunnen uiten en dat organisaties zorgvuldig omgaan met klachten en er lering uit trekken. Doel is het bevorderen van goede zorg en openheid over zaken die niet goed gaan.

Wij zijn voor uw organisatie graag de klachtenfunctionaris die de cliënt of bewoner desgevraagd informeert over de klachtregeling, advies geeft, ondersteunt bij het kenbaar maken van onvrede en desgewenst bemiddelt tussen de cliënt en de zorgverlener.

Onze klachtenfunctionaris begeleidt voor u de klachtafhandeling, kan u adviseren over reglementen en beleid en kan sturing geven aan uw cliëntenraad.

DESKUNDIG
INTEGER
BETROKKEN
ONAFHANKELIJK