INTEGRITEIT

De Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) is het aanspreekpunt bij integriteitvraagstukken, bij integriteitschendingen en (vermoedens van) misstanden.

Daarbij kan gedacht worden aan: fraude, oplichting, ongeoorloofde nevenwerkzaamheden, lekken of achterhouden van informatie en misbruik van bedrijfsmiddelen.

Steeds meer organisaties zien de noodzaak, het nut en het belang in van het aanstellen van een Vertrouwenspersoon Integriteit.

Het aanstellen van een VPI zorgt er voor dat misstanden intern gemeld en opgelost worden en voorkomt dat een medewerker extern de klok luidt. Bovendien zorgt het voor een goede bescherming van de melder.

Onze VPI ondersteunt medewerkers met integriteitkwesties, is een klankbord voor medewerkers die advies nodig hebben over integriteitvraagstukken en leidt meldingen indien nodig door naar het bevoegd gezag.

DESKUNDIG
INTEGER
BETROKKEN
ONAFHANKELIJK