GERARD DIJKSTRA (1951)

GERARD DIJKSTRA Gecertificeerd vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit.

Hij heeft veel ervaring als vertrouwenspersoon bij de rijksoverheid.

De opleiding 'Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen' heeft hij gevolgd bij Bezemer en Kuiper. Als aanvulling op de functie 'vertrouwenspersoon integriteit' volgde hij modules op het gebied van strafrecht en ambtenarenrecht.

Gerard Dijkstra is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Hij heeft ervaring in zowel profit- als non-profitorganisaties. Op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit heeft hij veel ervaring met de ontwikkeling en implementatie van beleid. Daarnaast doet hij binnen organisaties onderzoek naar (vermeend)grensoverschrijdend gedrag.

LVV Hij is begonnen in de accountancy en had daarna leidinggevende functies met als aandachtsgebied HRM.

Terug naar profielen