DORINE GERRITSMA (1957)

DORINE GERRITSMA Ervaren vertrouwenspersoon in het onderwijs.

Zij begeleidt scholen met de uitwerking van het schoolveiligheidbeleid en heeft de ervaring dat geen school hetzelfde is en het veiligheidsbeleid dus maatwerk is.

Zij geeft trainingen aan interne contact/vertrouwenspersonen over de actualiteit van hun werk en begeleidt intervisiegroepen. Zij stelt jaarverslagen op, bespreekt de analyses en geeft desgevraagd beleidsadviezen aan de belanghebbenden.

LVV Dorine Gerritsma heeft in 2008 de opleiding voor extern vertrouwenspersoon gevolgd bij het PPSI, onderdeel van Stichting School en Veiligheid en is gecertificeerd bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Zij volgt nascholingen gericht op nieuwe ontwikkelingen en heeft zich sinds 2011 gespecialiseerd op het gebied van seksueel misbruik.

Dorine Gerritsma is orthopedagoog en heeft ruim 13 jaar als onderwijsadviseur bij een onderwijs-begeleidingsdienst gewerkt.

Terug naar profielen