HOME

Artikel
Leeuwarder
Courant

Buro Vertrouwenspersonen is hét bureau voor vertrouwenspersonen en klachtenfunctionarissen in het noorden van het land met opdrachtgevers in onderwijs, zorg, overheid, volkshuisvesting, kinderopvang, arbodienst, welzijn en bedrijfsleven in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Noord-Holland en Overijssel. Wij staan voor goede bereikbaarheid en snel contact.

Externe vertrouwenspersoon

Onze (externe) vertrouwenspersonen zorgen voor de juiste opvang en begeleiding van medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen, die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag en/of integriteitvraagstukken.

Ondersteuning vertrouwenspersonen en contactpersonen

Wij ondersteunen vertrouwenspersonen, contactpersonen en klachtenfunctionarissen binnen uw orgamisatie. Zij kunnen met vragen bij ons terecht en wij adviseren en ondersteunen hen bij lastige cases.

Noordelijk Netwerk Vertrouwenspersonen

Voor scholing en intervisie kunnen interne en externe vertrouwenspersonen terecht bij het Noordelijk Netwerk Vertrouwenspersonen, een initiatief van Buro Vertrouwenspersonen.

Onderzoek

Wij doen onderzoek bij organisaties naar ongewenste omgangsvormen.

Beleid

Wij adviseren en ondersteunen bij het op orde brengen van het beleid sociale veiligheid en integriteit.

Werken voor Buro Vertrouwenspersonen

Wij hebben een netwerk van deskundige vertrouwenspersonen en klachtenfunctionarissen. Bent u externe vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris en wilt u uw werk onderbrengen bij Buro Vertrouwenspersonen? Neem dan contact op.

DESKUNDIG
INTEGER
BETROKKEN
ONAFHANKELIJK