HOME

Meer dan ooit zijn we in het nieuws. Vertrouwenspersonen. Sinds 'MeToo', 'The Voice' en 'De Wereld Draait Door' zijn wij veel bekender geworden. Het aantal opdrachtgevers van Buro Vertrouwenspersonen groeit, de hoeveelheid meldingen per organisatie neemt toe.

Op zoek naar een vertrouwenspersoon voor uw organisatie?


Buro Vertrouwenspersonen was er al, nog voor alle ontwikkelingen rond ongewenste omgangsvormen en integriteitschendingen versnelden. Het idee om een bureau te starten ontstond in 2010 op het strand van Vlieland. In ontspanning ontstaan de beste ideeën.

We zijn blij met de organisaties waar we voor werken, onze opdrachtgevers. Onze vertrouwenspersonen begeleiden met veel zorg en inzet hún medewerkers, ouders of leerlingen die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen en integriteitschendingen.

De diversiteit van de branches waar wij in werken maakt onze ervaring breed en rijk: scholen, zorginstellingen, overheid, volkshuisvesting, de kinderopvang en het bedrijfsleven in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Noord-Holland en Overijssel.

We zijn deskundig, betrokken, meevoelend en stemmen af.

Jaarlijkse nascholingen en intervisie zorgen ervoor dat wij gecertificeerd zijn en blijven. Een voorwaarde om aangesloten te zijn bij de Landelijke Vereniging Voor Vertrouwenspersonen.

Wij zorgen voor de juiste begeleiding van medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen.

Het bureau heeft inmiddels vorm gekregen en groeit. We werken met zes collega’s voor meer dan zestig opdrachtgevers in het noorden van het land. We zijn aantrekkelijk voor hen, een gat in de markt. Waar de meeste organisaties een enkele vertrouwenspersoon hebben met alleen ervaring in de eigen organisatie, kunnen onze opdrachtgevers profiteren van de ruime ervaring die we hebben, de deskundigheid, de professionaliteit en het grote aantal vlieguren.

Wij vervangen elkaar bij ziekte en vakantie en soms, wanneer een case daarom vraagt, zetten wij meerdere vertrouwenspersonen in.

Onze telefonistes zijn altijd bereikbaar tijdens kantooruren: goede bereikbaarheid en snel contact. Er is altijd wel een van de collega's beschikbaar.

Oprechte aandacht voor melders en opdrachtgevers

We zijn flexibel en continu in ontwikkeling. Ons werk is dynamisch en we leren nog elke dag. Het is een voorrecht om dit mooie werk te mogen doen al is het niet altijd eenvoudig om ervaren ongewenst gedrag op te lossen maar de inzet van een vertrouwenspersoon helpt. Ik schreef daar eerder een artikel over voor de Leeuwarder Courant.

Onze deskundige begeleiding draagt bij aan de-escalatie.

We doen emotionele en psychische opvang, begeleiden, maken het proces inzichtelijk en coachen medewerkers bij het maken van keuzes. We brengen melders in contact met relevante personen in de organisatie. We verwijzen waar nodig door. Altijd zoeken we naar oplossingen in de informele sfeer en als dat niet mogelijk is begeleiden we naar de formele weg.

Word jij of wordt een van uw werknemers beschuldigd?


Vervalsen van facturen, stelen van medicatie, verbaal of non-verbaal intimideren, ongewenste seksistische appjes sturen, racistische opmerkingen maken. Je zal het maar ervaren en je zult ervan beschuldigd worden.

In 2023 deden we de nascholing ’begeleiding beschuldigde’. We leerden daar hoe belangrijk het is dat medewerkers die beschuldigd worden van ongewenst gedrag goed begeleid worden. Belangrijk voor de medewerker en voor de organisatie. Een beschuldigde heeft recht op begeleiding en ondersteuning.

Wil jij het vak goed leren?


Zoek je ondersteuning en coaching bij je werk als vertrouwenspersoon?

Dat het werk van een vertrouwenspersoon niet altijd eenvoudig is, ervaren wij dagelijks.

Wij ondersteunen, coachen en scholen vertrouwenspersonen bij de lastige cases waar ze mee te maken krijgen. We zijn goede sparringpartners.

Voor scholing en intervisie kunnen interne en externe vertrouwenspersonen terecht bij het Noordelijk Netwerk Vertrouwenspersonen. Een initiatief van Buro Vertrouwenspersonen.
Wij begeleiden de intervisie en organiseren nascholingen voor de meer dan 90 leden van het netwerk.

DESKUNDIG
INTEGER
BETROKKEN
ONAFHANKELIJK